Suport en temps d'incertesa: Psicooncologia

PSICOONCOLOGIA. Un diagnòstic de càncer provoca un impacte important, tant en la persona afectada com en el seu entorn més proper. Encara que l’afronti amb confiança i bon estat d’ànim, és innegable que es produeixen canvis en l’àmbit personal, familiar, social i laboral.

De sobte, la persona es veu immersa en proves, protocols de tractament, explicacions mèdiques i notícies, a vegades preocupants, a vegades tranquil·litzadores i a vegades contradictòries.

Mentrestant, la vida i els plans de futur queden en pausa per temps indeterminat i la incertesa passa a ser una companya indesitjada i omnipresent. Tanmateix, no tot és negatiu. Hi ha estudis que constaten canvis positius després d’un càncer:

En la pràctica professional s’observa com la ràbia, la por i el malestar emocional inicials van donant lloc a emocions positives i a canvis vitals positius. Sovint, escolto: “Sóc més feliç ara” o “Si no hagués tingut el cáncer, no m’hauria adonat que allò no era vida”.

La psicologia positiva s’enfoca en les emocions positives (alegria, agraïment, esperança…) i, quan es tracta de processos oncològics, en els canvis positius que es generen, com l’apertura a noves possibilitats, la millora de les relacions personals, l’autoconeixement o el creixement personal.

La intervenció psicològica té l’objectiu de facilitar l’expressió dels sentiments i emocions, minimitzar i contenir l’impacte produït per la malaltia, potenciar els recursos personals, acompanyar i donar suport al llarg del procés, tant en els moments complicats com en els esperançadors.