La intel.ligència emocional: perquè és tan important?

La inteligència emocional

Les emocions tenen entre d’altres, la funció de protegir-nos i ajudar-nos a viure, sempre i quan no ens desbordin. Les emocions s’originen en el sistema límbic (o cervell emocional) i les bàsiques són la tristesa, l’alegria, la ràbia i la por.

La intel·ligència emocional es defineix com la capacitat de reconèixer i gestionar aquestes emocions, tant en un mateix com en els altres, i es compon de la capacitat d’autocontrol, l’autoconsciència, la motivació, l’empatia i les habilitats socials.

Balanza corazón Cerebro

La informació del món exterior es percep en el cervell cognitiu (el que pensa i raona) i en el cervell emocional més o menys al mateix temps, però és la resposta purament emocional –la més primitiva- la que es desencadena amb més rapidesa.

Continue reading