Dislèxia: la importància de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura

abcdislexiaNingú dubte de la importància de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Tanmateix, per a algunes persones aquest aprenentatge comporta més dificultats que per a la majoria.

Però ¿què és la dislèxia? Es tracta d’una dificultat que es presenta en el llenguatge escrit, de manera que el nivell de lectura i escriptura és inferior al que es podria esperar d’una persona de la mateixa edat o intel·ligència.

¿Com es pot detectar?
Alguns dels símptomes que es presenten en la lectura són la lentitud, la inversió, l’adició o omissió de lletres, les vacil·lacions, repeticions, manca de ritme, absència de puntuació, entonació i confusió entre lletres.

Pel que respecte a l’escriptura, alguns dels símptomes són la dificultat per expressar la història concebuda, el temps requerit per a fer-ho o la discrepància entre el llenguatge oral i l’escrit. Així mateix, la dislèxia pot anar associada a la disortografia (errors en l’escriptura) i la disgrafia (problemàtica en el traçat de les lletres).

LA IMPORTÀNCIA D’UN DIAGNÒSTIC TEMPRÀ

Hi ha molts estudis i teories explicatives sobre la possible base neurològica de la dislèxia però, sigui el seu origen el que sigui, el més important és diagnosticar-la correctament i, a continuació, dissenyar una intervenció personalitzada.

La repercussió de la dislèxia en cada nen o nena depèn de la seva personalitat, de la seva família i l’escola, però és freqüent que aparegui inhibició al llegir en públic, problemes d’atenció, socialització i autoestima.

Per tant, com més aviat es diagnostiqui més aviat es podrà adaptar l’ensenyament al nen o nena i evitar que puguin aparèixer els problemes esmentats i la conseqüent desmotivació o fins i tot l’absentisme escolar.

INTERVENCIÓ

Es tracta de realitzar un treball de recuperació dels processos lèxics, sintàctics i semàntics, és a dir, dels processos que intervenen en la formació de paraules, en les estructures gramaticals de frases i oracions i en el seu significat. És necessari desglossar l’escriptura en els seus components i treballar la consciència fonològica, mitjançant l’associació del so de les lletres (fonemes) amb la seva escriptura (grafemes).

D’altra banda, és fonamental el suport emocional dels pares. Si es confirma el diagnòstic, han d’explicar al seu fill o filla que no existeix cap relació entre dislèxia i capacitat intel·lectual i que podrà completar amb èxit els seus estudis si compte amb l’ajuda adequada.

En definitiva, es tracta d’adaptar el mètode d’aprenentatge a les possibilitats de l’alumne o alumna, amb l’objectiu que pugui desenvolupar tot el seu potencial. Hi ha raons per a l’optimisme perquè, amb una bona intervenció, es pot aconseguir un molt bon nivell d’aprenentatge, per un camí fet a mida, més fàcil de transitar.

One thought on “Dislèxia: la importància de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura

  1. Pingback: get social signals

Comments are closed.